In-House Training - Kursus Berkaitan ISO 9001:2015

Kursus Pendedahan ISO 9001:2015
Matlamat pembelajaran:
  • Memahami kriteria ISO 9001:2015
  • Memahami perbezaan dengan kriteria ISO 9001:2008
  • Memahami bagaimana untuk memenuhi kriteria
  • Pelan tindakan pelaksanaan ISO 9001:2015

Kursus Audit Dalaman ISO 9001:2015
Matlamat pembelajaran:
  • Prinsip dan pengetahuan asas audit yang mesti diketahui
  • Bagaimana mengaudit SPK anda berdasarkan kriteria ISO 9001:2015