ISO 9001:2015 Pindaan-Pindaan Utama

APAKAH PINDAAN-PINDAAN UTAMA DIDALAM ISO 9001:2015?

 • Struktur berubah mengikut Annex SL, ISO Directive 2012
 • Didasarkan kepada 7 prinsip kualiti (ISO 9000:2015) berbanding 8 sebelum ini
 • Pengenalan RISK-BASED THINKING (RBT) / PEMIKIRAN BERDASARKAN RISIKO didalam pendekatan proses dimana risiko dan peluang harus dikenalpasti pada persekitaran luaran dan dalaman serta keperluan/jangkaan pihak berkepentingan, dan diambil tindakan yang sesuai
 • Terma eksklusif untuk produk dan servis (pekhidmatan)
 • Penekanan dan pertamabahan terhadap akauntabiliti dan tanggungjawab pengurusan atasan
 • Jawatan Wakil Pengurusan dilupuskan
 • Kebebasan didalam menentukan dokumen dan SOP yang perlu dimana keperluan eksplisit terhadap prosedur kawalan dokumen, rekod, audit dalaman, kawlan produk tak akur, tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan dilupuskan
 • Tindakan pencegahan dilupuskan
 • Dokumen dan rekod kini dikenali sebagai maklumat berdokumen (documented information)
 • Komunikasi merangkumi dalaman dan luaran dan harus ditentukan dengan jelas
 • Pengetahuan organisasi dan peralatan pemantauan / pengukuran dianggap sebagai sumber
Untuk maklumat lanjut atau in-house training, sila hubungi Ismail di talian 011-2130 0874.